Case Praatplaat Meerjarenstrategie visualiseren

door | Teken lekker zelf | 0 Reacties

Strategie toelichten aan alle medewerkers

Als wereldwijd opererend netwerk produceert Voestalpine voor internationale klanten innovatieve componenten van staal en andere metalen. Hun kerncompetentie ligt bij de ontwikkeling en realisatie van oplossingen op het gebied van de lichtgewicht bouw voor de automobiel- en truckindustrie.

De strategie op een praatplaat

Om de Meerjaren Strategie 2021-2025 over de bühne te brengen bij alle medewerkers van deze staalfabriek hebben we gekozen om deze uit te werken in een praatplaat. Met meer dan 53 nationaliteiten is een visueel verhaal van grote toegevoegde waarde.

Werkwijze: actieve betrokkenheid van de stakeholders

In een aantal gesprekken hebben we samen verkend waar de klant de plaat eigenlijk voor wil gebruiken, tegen wie vertellen ze het verhaal en wat zou je willen dat dat de mensen anders gaan doen na de gesprek over de nieuwe strategie. Deze sessies gaven mij de kans om te achterhalen wat de kern van het verhaal moest zijn en waar de nuances liggen.

Implementatie in de fabriek

Met het maken van een praatplaat alleen ben je er natuurlijk nog niet. Zoals gezegd is het een PRAAT plaat een plaat om met elkaar over in gesprek te gaan. Gesprekken die door iedere leidinggevende gevoerd worden met de praatplaat op tafel. Zodat het is helder wat de richting is naar de toekomst en op welke resultaten gestuurd moet worden. Het zijn gesprekken waarin ruimte is voor reflectie en feedback. Zodat medewerkers zich gehoord, geïnspireerd en verbonden voelen. Op naar de toekomst!

You may Also Like..

Placemats voor de Voedselbank

Placemats voor de Voedselbank

Genant Gisteravond was de benefietavond voor de Voedselbank in Amstelveen. In deze rijke gemeente lopen 140 gezinnen bij de Voedselbank. Of zoals Geertje Visser het in haar column zei: “Dat we in een stad waar het wemelt van de electrische fietsen van 2000 euro, ook...

0 reacties

Een reactie versturen

Nirmala Balgobind

Op mijn blog vind je voorbeelden van mijn werk en andere zaken die mij bezig houden. Denk bijvoorbeeld aan interne communicatie, participatie, storytelling, gebruik van beeld en kleur, strategie en heldere communicatie.

CATEGORIES

Stel hier je vraag