Selecteer een pagina
 

Strategie toelichten aan alle medewerkers

Forte Kinderopvang is een organisatie met een grote ambitie. De 350 medewerkers vangen wekelijks ruim 3.700 kinderen op binnen kinderdagverblijven, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang. Al meer dan 50 jaar zetten ze zich in voor het welzijn van ouders en kinderen. Ze zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

Werkwijze: verkennende gesprekken 

‘Dé kinderopvang van de toekomst worden’ dat is hun ambitie. Dat vraagt om innovatie, nieuwsgiergheid en een andere mindset van de medewerkers. Om dit uit te leggen hebben we in een aantal sessies de Meerjaren Strategie 2021-2025 afgepeld. Samen zijn we tot de kern gekomen en die heb ik vervolgens vertaald de gevisualiseerde roadmap.

Bespreken in een online sessie 

Deze werd tijdens online sessies toegelicht en besproken met alle medewerkers. Zoals gezegd is het een PRAAT plaat een plaat om met elkaar over in gesprek te gaan. Zodat het is helder wat de richting is naar de toekomst en op welke resultaten gestuurd moet worden. Het zijn gesprekken waarin ruimte is voor reflectie en feedback. Zodat medewerkers zich gehoord, geïnspireerd en verbonden voelen. Op naar de toekomst!